Hoe werkt het?

  1. U neemt contact op met de coördinator Buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is.
  2. Als het conflict bemiddelbaar is, schakelt de coördinator twee bemiddelaars in.
  3. Als het conflict niet geschikt is dan kan de coördinator u doorverwijzen.
  4. De bemiddelaars gaan eerst in gesprek met melder. Vervolgens gaan zij in gesprek met de mogelijke veroorzaker. Daarna volgt het bemiddelingsgesprek met beide buren en bemiddelaars.
  5. De bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt en zorgen ervoor dat er afspraken worden gemaakt.
  6. Na enkele weken nemen de bemiddelaars contact op met beide partijen om te vragen of de afspraken worden nagekomen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Als u gebruik maakt van Buurtbemiddeling, dan gelden onderstaande voorwaarden.

  • Beide partijen nemen vrijwillig deel.
  • U bent bereid om met elkaar te praten.
  • U bent bereid om na te denken over een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
  • U bent bereid om zich aan deze afspraken te houden.